Doorstroom

Doorstroom is vanuit HR oogpunt gezien een containerbegrip, want eigenlijk vallen alle werkgerelateerde zaken tussen mens en organisatie buiten Instroom en uitstroom hieronder. OWL heeft doorstroom in drie aparte onderdelen verdeeld, te weten loopbaanontwikkeling, verzuim en organisatievraagstukken. Op al deze onderwerpen is het programma Stap2 goed toepasbaar.


Loopbaanontwikkeling
Het binden en boeien van de juiste mensen is een essentieel onderdeel in het behouden en versterken van je personeelsbezetting. Door bijvoorbeeld een goede en praktische gesprekscyclus in te voeren heeft de organisatie de mogelijkheid om de mensen te gericht te stimuleren, zich veilig te laten voelen en te ontwikkelen. Deze cyclus moet dus niet puur als systeem gezien worden, maar juist als middel om bovenstaande te realiseren. Wanneer deze cyclus goed staat, worden potentieels, niet functionerende medewerkers en de gouden medewerkers goed zichtbaar. Vervolgens kunnen er gerichte en bewuste activiteiten richting deze medewerkers ontstaan. Denk hierbij aan opleidingsplannen en loopbaantrajecten. En niet onbelangrijk kun je als organisatie jouw gewenste cultuur goed neerzetten middels de juiste aanpak bij loopbaanontwikkeling. OWL kijkt met veel plezier met je mee om deze zaken goed neer te zetten en te blijven volgen.


Verzuim
Verzuimbegeleiding is een vak apart, waarvoor je al snel de specialist in zou moeten schakelen. Het opstellen van een verzuimbeleid, inclusief een sturende verzuimrapportage is vaak lastiger dan je denkt. En hoe ga je om met de verzuimende medewerker zelf? Wat zeggen de verzuimcijfers (of nog liever de gezondheidcijfers) precies en welke vervolgstappen horen daarbij? Hoe voer je een verzuimgesprek? Hoe pak je zaken preventief aan? En wat is de invloed van verlof eigenlijk? Het zijn onderwerpen waar OWL je graag mee verder helpt.


Organisatie vraagstukken
Het is voor ieder bedrijf goed om periodiek je organisatie door te nemen met een objectief persoon. Hierbij kan kritisch gekeken worden naar thema’s als personeel- en formatieplanning, OR vraagstukken, algemene of individuele personeelsaangelegenheden, etc. OWL denkt graag met je mee over dit soort zaken.


Contact
Kan OWL je met een van deze zaken helpen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor de contactgegevens van OWL.

 

Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt. (Socrates)