Doorstroom

Doorstroom is vanuit HR oogpunt gezien een containerbegrip, want eigenlijk vallen alle werkgerelateerde zaken tussen mens en organisatie tussen de Instroom en uitstroom hieronder. OWL heeft het item doorstroom in 3 aparte onderdelen verdeeld, te weten loopbaanontwikkeling, verzuim en organisatievraagstukken. Op al deze onderwerpen is het programma Stap2 goed toepasbaar.


Loopbaanontwikkeling
Het binden en boeien van de juiste mensen is een essentieel onderdeel van je personeelsplanning en formatieplan. Door een goede en praktische functionering- en beoordelingcyclus in te voeren heeft de organisatie de mogelijkheid om zijn mensen te raken, zich veilig te voelen en zich te ontwikkelen. Deze cyclus moet dus niet puur als systeem gezien worden, maar juist als middel om bovenstaande te realiseren. Wanneer deze cyclus goed staat, worden potentieels, niet functionerende medewerkers en de gouden medewerkers goed zichtbaar. Vervolgens kunnen er gerichte en bewuste activiteiten richting deze medewerkers ontstaan. Denk hierbij aan opleidingsplannen en loopbaantrajecten. Daarnaast kun je als organisatie jouw gewenste cultuur goed neerzetten middels de juiste aanpak bij loopbaanontwikkeling. OWL kijkt met veel plezier met je mee om deze zaken goed neer te zetten en te blijven volgen.


Verzuim
Verzuimbegeleiding is een vak apart, waarvoor je al snel de specialist in zou moeten schakelen. Het opstellen van een verzuimbeleid, inclusief een sturende verzuimrapportage is een specialisme van OWL. Hoe ga je om met de verzuimende medewerker? Wat zeggen de verzuimcijfers precies en welke vervolgstappen horen daarbij? Hoe voer je een verzuimgesprek? Daarnaast vallen gezondheid, Arbobeleid en Verlof ook onder deze groep. Het zijn onderwerpen waar OWL je graag mee verder helpt.


Organisatie vraagstukken
Het is voor ieder bedrijf goed om periodiek je organisatie door te nemen met een objectief persoon. Hierbij kan kritisch gekeken worden naar thema’s als personeel- en formatieplanning, OR vraagstukken, algemene of individuele personeelsaangelegenheden, etc. OWL denkt graag met je mee over dit soort zaken.


Contact
Klik hier voor de contactgegevens van OWL.