Instroom

Instroom van nieuw personeel, zowel vast of tijdelijk, is een belangrijk proces. Tijdens de instroom worden er keuzes gemaakt die blijvende gevolgen hebben. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat dit positieve gevolgen zijn in plaats van negatieve gevolgen. Het werving & selectietraject is eigenlijk het visitekaartje wat een bedrijf op de arbeidsmarkt afgeeft. Hoe wil je jouw doelgroep benaderen en hoe wil je overkomen? Want de manier hoe je een kandidaat uitnodigt, te woord staat of juist afwijst is voor de kandidaat vaak een blijvende herinnering aan jouw bedrijf. Kortom, over dit traject moet je goed nadenken. Onder Instroom vallen Werving, Selectie, Indiensttredingen, Arbeidsvoorwaarden en het inhuren van (tijdelijk) personeel.


Werving
Bij wervingsactiviteiten benader je kandidaten en/of de arbeidsmarkt. Hier maak je de zoekkeuze door vooraf goed vast te stellen wat je zoekt en nodig hebt en op welke manier je de kandidaten wil vinden of gaat benaderen. OWL heeft veel ervaring met wervingstrajecten, maar ook in het opzetten van een wervingsbeleid of leuke campagne. Waarbij, als het even kan OWL graag anders denkt en doet. Dat is een creatieve denkwijze die vanzelf gaat stromen wanneer we samen in gesprek zijn. Kortom, wil je dat OWL je helpt met het vinden van juiste kandidaten, wil je sparren over de vacature-inhoud of wil je advies over het inrichten van wervingsbeleid en strategie? Dat kan met OWL.


Selectie
Het selecteren van de juiste kandidaat kost vaak veel tijd. Wat vind ik belangrijk? Wat haal ik uit de sollicitatie van een kandidaat? Hoe krijg ik diepgang in de vervolggesprekken? Wil ik wel of geen assessment en indien ja, wat wil ik hieruit kunnen opmaken? Het zijn zo wat vragen waarover vooraf goed nagedacht mag worden. Een gerichte en efficiënte selectieprocedure is essentieel in het vinden van je toekomstige top medewerker. OWL heeft veel ervaring met selectietrajecten en met het opzetten van een selectiebeleid. Wil je dat OWL je adviseert over het selectiebeleid? Of de selectie deels van je overneemt? Dat kan met OWL.


Indiensttredingen
Een indiensttreding is een nieuwe start voor zowel medewerker, collega’s als het bedrijf. Er verandert voor alle partijen behoorlijk wat. De eerste indruk is daarbij vaak een blijvende indruk. Het hebben van een introductiebeleid, inclusief een inwerkprogramma, is erg handig en raadzaam. Voor meerdere zorgorganisaties heeft OWL de rol van Organisatiebuddy geïntroduceerd ter ondersteuning van de indiensttredingen met als doel regie pakken, gedoe weghouden en nieuwe medewerkers een goed begin te laten ervaren. Wil je ook een goed begin creëren binnen jouw organisatie? Dat kan met OWL.


Arbeidsvoorwaarden
Een wezenlijk onderdeel van het werving & selectiebeleid zijn de arbeidsvoorwaarden. Wat past bij de functie? Wat past bij de organisatie? Welke collectief geldende voorwaarden zijn van toepassing? Welke randvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing? Denk aan huisregels, geheimhouding en voorzieningen. Het hebben van een personeelshandboek of arbeidsreglement is bijvoorbeeld aan te raden. Wil je hierover met OWL van gedachten wisselen, dan kan dat uiteraard.


Inhuur
De flexmarkt is zeer in beweging, ben je als organisatie je bewust van de risico’s? Heb je wel het juiste zicht op je inleengedrag? Ontzorgen de inleenbureaus je of ben je ze zelf meer aan het managen? Indien je veelvuldig inhuurt, is het handig om hierover eens van gedachten te wisselen met OWL. Vanuit een projectmatige aanpak kunnen we blijvend structuur bieden aan jouw inleengedrag.


Vacature
Naast beleid kun je jouw vacature natuurlijk gewoon uitzetten bij OWL. Op basis van no cure, no pay zoekt OWL tegen een laag tarief mee.


Trainingen
Ben je kandidaat en wil je training en gericht advies in solliciteren? Dat kan, zie ook Individuele Workshops.
Wil jij als leidinggevende training en gericht advies in het voeren van een selectiegesprek? Dat kan, zie ook Communicatieve Workshops.


Contact
Kan OWL je met een van deze zaken helpen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor de contactgegevens van OWL.

 

Je hebt het verleden niet achter de rug, je hebt het in de rug. (Hans v Mierlo)