Organisatieadvies

Vanuit een HR achtergrond verbinden, activeren en adviseren van mens en organisatie.


"Instroom", "Doorstroom" en "Uitstroom" zijn als HR uitgangspunten gekozen om zo doelgericht mensen en/of organisaties te kunnen ondersteunen op het gebied van mens en werk. Een organisatie waar geen of een tekort aan HR kennis aanwezig is, kan situationeel danwel periodiek, OWL inhuren. Bijvoorbeeld om te sparren of feedback te krijgen. En ook voor doelgericht advies over werving & selectie, het ontwikkelen van medewerkers of juist een ontslagzaak. Hiervoor kan men onder andere gebruik maken van een jaarlijkse strippenkaart.

Een organisatie waar HR juist goed vertegenwoordigd is, kan OWL inhuren voor een specifiek project waar men naast het werk niet aan toekomt. Denk hierbij aan een project als ziekteverzuim, het coachen van leidinggevende of hoe je omgaat met je flexibele schil/inhuur personeel, etc. 

Naast organisaties kunnen ook individuen OWL inhuren. Zit je bijvoorbeeld in een ontslagsituatie waar je het niet mee eens bent? Of wil je gericht advies over jouw CV of persoonlijke ontwikkeling? Dan kan dat bij OWL!

Meer weten over deze dienstverlening van OWL? Klik dan de blokken Instroom, Doorstroom en Uitstroom aan of neem vrijblijvend contact met OWL op.

Écht succes is je vervulling vinden in het werk waarvan je houdt. (David McCullough)